TARKISTA, ONKO .FI-PÄÄTTEINEN VERKKOTUNNUS VAPAA

Fi-verkkotunnuksen hankkiminen

Fi-verkkotunnushaku

Fi-verkkotunnus on luotettava, turvallinen ja suomalainen valinta. Hanki fi-verkkotunnus oman verkkotunnusvälittäjäsi kautta.

Kaikki yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt kotipaikasta riippumatta voivat rekisteröidä itselleen fi-verkkotunnuksen. Rekisteröiminen tapahtuu verkkotunnusvälittäjän kautta. Verkkotunnusvälittäjä on taho, joka merkitsee asiakkaidensa puolesta verkkotunnuksia Viestintäviraston ylläpitämään verkkotunnusrekisteriin. Välittäjä ylläpitää asiakkaidensa verkkotunnuksia ja tarjoaa niihin liittyviä palveluita (sähköposti, nimipalvelimet, verkkosivutila ym.).

Ennen verkkotunnuksen rekisteröintiä on varmistettava, että haettava verkkotunnus on lainmukainen. Fi-verkkotunnus ei saa loukata suojattua nimeä tai tavaramerkkiä. Siitä, mitä merkkejä verkkotunnus voi sisältää, saat lisätietoja kohdasta Sallitut merkit verkkotunnuksessa.

Hakemisen vaiheet

Kun haluat rekisteröidä fi-verkkotunnuksen, toimi seuraavasti:

1. Tarkista, onko verkkotunnus vapaa.

Tarkastamalla verkkotunnuksen julkiset tiedot saat tietää, onko verkkotunnus vapaa haettavaksi. Mikäli verkkotunnus ei ole vapaa, on sen ehtinyt varata itselleen joku muu.

2. Varmista, ettei verkkotunnus perustu toisen suojattuun nimeen tai tavaramerkkiin.

Varmistaaksesi verkkotunnuksen lainmukaisuuden tarkista julkisista rekistereistä, ettei verkkotunnus loukkaa Suomessa suojattuja nimiä tai Suomessa ja EU:n alueella voimassa olevia tavaramerkkejä.

3. Ota yhteys omaan verkkotunnusvälittäjääsi, joka hoitaa verkkotunnuksen rekisteröinnin puolestasi.

Jos sinulla ei vielä ole sopimusta verkkotunnusvälittäjän kanssa, valitse ensin välittäjä. Hakupalvelun avulla löydät itsellesi fi-verkkotunnuksen hankintaa varten sopivan välittäjän, joka on ilmoittautunut Viestintävirastolle fi-verkkotunnusten välitystoiminnan harjoittajaksi.

Verkkotunnusten riita-asiat

Viestintävirasto voi poistaa verkkotunnusrekisteristä lainvastaisesti rekisteröidyn fi-verkkotunnuksen.
Verkkotunnuksen käyttäjällä vastuu lainmukaisuudesta
Verkkotunnuksen poistaminen verkkotunnusrekisteristä
Verkkotunnuksen palauttaminen alkuperäiselle käyttäjälle
Verkkotunnuksen väliaikainen poistaminen fi-juuresta

Suojattu verkkotunnus