KONTROLLERA OM FI-DOMÄNNAMNET ÄR LEDIGT ELLER RESERVERAT

Fi-domännamnssökning

Skaffa ett fi-domännamn

Fi-domännamn är ett pålitligt, tryggt och finländskt val. Skaffa ett fi-domännamn via din egen registrar.

Alla företag, organisationer och privatpersoner kan registrera ett fi-domännamn oberoende av hemort. Registreringen görs via en registrar. Registraren är en verksamhetsutövare som gör registreringar av domännamn för sina kunder i Kommunikationsverkets domännamnsregister. Registraren förvaltar domännamn för sina kunder och tillhandahåller tjänster som hänför sig till dem (e-post, namnservrar, webbsideutrymme m.m.).

Innan ett domännamn registreras ska man se till att det domännamn man ansöker om är lagenligt. Ett fi-domännamn får inte kränka ett skyddat namn eller varumärke. Om de tecken som ett domännamn får innehålla finns mer information under Tillåtna tecken i domännamn.

Ansökningsfaser

När du vill registrera ett fi-domännamn, gör så här:

1. Kontrollera om domännamnet är ledigt.

Genom att kontrollera domännamnets offentliga uppgifter får du veta om domännamnet är ledigt att sökas. Om domännamnet inte är ledigt har någon annan hunnit reservera det.

2. Kontrollera att det ansökta domännamnet inte baserar sig på en annans skyddade namn eller märke.

För att säkerställa att domännamnet är lagenligt kontrollera i offentliga register att domännamnet inte kränker namn som är skyddade i Finland eller varumärken som är giltiga i Finland eller EU.

3. Kontakta din registrar som sköter registreringen för dig.

Om du ännu inte ingått avtal med en registrar, välj först registraren. Söktjänsten hjälper dig att hitta en lämplig registrar som har lämnat in en anmälan om registrarverksamhet till Kommunikationsverket och som kan skaffa ett fi-domännamn för dig.

Domännamnstvister

Kommunikationsverket kan avregistrera ett fi-domännamn som har registrerats i strid med lag.
Domännamnsanvändaren ansvarar för att domännamnet är lagligt
Avregistrering av domännamn
Återförande av domännamnet till dess ursprungliga användare
Tillfälligt avlägsnande av domännamn ur fi-roten

Skyddat domännamn